Handel med valuta

Privatpersoner kan handla med valutor!
Om man ser historiskt så har bara större investmentbanker, internationella företag och andra stora aktörer haft tillgång till valutamarknaden och därigenom handel med valuta.
Gapet mellan valutahandel och aktiehandel håller faktiskt på att krympa, tack vare många nya aktörer som gör det möjligt även för privatpersoner att handla med valutor.

Det ökande antalet som erbjuder valutatrading(handel med valuta) samt de låga investeringskraven (från 2000 kr) gör att valutahandel börjar bli en seriös alternativ investering till aktiehandel.

Likheter och skillnader?
Det kan vara en väsentlig skillnad mellan aktiehandel och valutahandel när man tittar på vissa parametrar, medan dessa två handelsformer är väldigt likartade när man tittar på andra faktorer. Nedan följer en enkel jämförelse mellan handel med aktier och handel med valutor, där endast de väsentligaste skillnaderna tas upp.

Fördelar med valutahandel
Fördelarna med valutahandel kan du läsa nedan, det finns ett flertal fördelar med handel med valuta jämfört med aktiemarknaden.

24-timmars valutamarknad
Valutamarknaden är en dygnet runt marknad, öppen från måndag morgon i Sydney, till fredagens stängning i New York. Med andra ord, du kan handla med valutor innan du går till jobbet, mitt på dagen, eller sent på natten. Bestämt själv över när du ska lägga dina orders.

Högre likviditet och markandseffektivitet

Handelsvolymerna på valutamarknaden kan vara mellan 50-100 gånger större än för NYSE. Att marknaden alltid är öppen på vardagar gör att det finns goda förutsättningar att hitta valutahandlare och market makers som är redo att både köpa och sälja till rimliga marknadspriser.

Volatilitet

De höga volymerna som karakteriserar valutamarkanden, kombinerat med färre instrument och investerare med flera olika handelshorisonter ger en hög intradagsvolatilitet.

Låg spread
Med valutahandel så har du en mycket lägre spread än vad som är möjligt vid aktiehandel. Konkurrensen på markanden har tvingat fram väldigt låga spreads även för privatpersoner som handlar med mindre summor.

Belåningsmöjligheter
Flera valutamäklare erbjuder belåningsmöjligheter för upp till 400 gånger insatt kapital. Sätter du in 2500 kr, så har du med en belåning på 400 gånger alltså tillgång till en miljon kr. Vid maximal belåning enligt exemplet ovan krävs dock att du alltid har minst 2500 kr på kontot i säkerhet. Förlorar du pengar och kommer under denna nivå, så likvideras dina positioner. Belåning kan vara ett bra sätt för investerare med att utnyttja även mindre prisrörelser.

Vinstmöjligheter oavsett marknadsriktning
Per defintion är en investerare som är lång i en valuta samtidigt kort i en annan valuta. Om valutatraders spekulerar i att en valuta ska depricera så ska den valutan säljas kort, medan man går lång i en annan valuta.

Inga kommissioner eller transaktionskostnader
När du handlar valuta slipper du normalt både kommission och transaktionsavgifter utanför spreaden som alltid finns. Detta är i klar motsats till aktie- och optionsmarknaden där kommissioner och transaktionsavgifter ofta äter upp 50-700 kr i tillägg till skillnaden i spread.

Handel med valuta kan vara väldigt givande och det är nu enkelt att pröva på!