Tjänstepension

Ofta har man genom sin arbetsgivare och kollektivavtal en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Även om det är arbetsgivaren som betalar tjänstepensionen är det ofta man själv kan välja vilken försäkringsform man vill ha och i vilket försäkringsbolag som pengarna skall få placeras. Om man har arbetat på flera ställen under sitt liv kan man ha flera olika tjänstepensioner.

Ofta skiljer de sig åt och ser olika ut beroende på vad fackföreningarna och din arbetsgivare har ordnat.

Det finns ett flertal olika tjänstepensioner, här är några av dem:

ITP
ITP, Industrins och handelns tilläggspension för privatanställda tjänstemän, omfattar de som är privatanställda tjänstemän och tillhör Svenskt Näringsliv och PTK.

För att få ITP måste du arbeta minst 8h/vecka, vara anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal i PTK och ha fyllt 18 år. Har du fyllt 28 år har du rätt till familjepension, ITPK och ålderspension.

KAP-KL
Alla anställda inom kommuner, landsting och regioner samt medlemmar i Pacta omfattas av detta. Den lägsta åldern för att börja tjäna in pension är 21 år. Ålderspension betalas ut även för lönen som överstiger 7,5 basbelopp.

SAF-LO
Avtalspension SAF-LO är för privatanställda arbetare inom SAF-LO. Den omfattar dig som är privatanställd arbetare inom Svenskt Näringsliv-LO:s avtalsområde. Pensionen sparas in från 21 årsåldern och man får själv placera pengarna. Arbetsgivaren skall betala in 3,5% av din lön.

PFA
Tjänstepension för anställda inom kommun och landsting. Den gäller för dig som har varit anställd inom kommun, region, landsting, kommunalförbund eller kommunalt företag och ersattes 2006 av KAP-KL.

PA 03/PA 91
Tjänstepension för statsanställda. Avtalet innehåller en avgiftsbestämd och förmånsbestämd ålderspension och tjänas in från 23 årsåldern och betalas oftast ut från och med 65 års ålder.

KTP
Tjänstepension för anställda i konsumentkooperationen eller rörelser omfattade av KTP. Börjar tjänas in från 28 årsåldern och full pension uppnås efter 30 års omfattning.