PPM-fonder och pension från PPM

PPM är en förkortning för Premiepensionsmyndigheten och är det institut i Sverige som förvaltar de allmänna pensionerna. En fond är en samling värdehandlingar och när man sparar i fonder så köper man andelar i fondens värdepapper. Fördelen med att spara i fonder istället för i enskilda värdepapper är att riskerna sprids och därmed blir mindre.

Det finns fyra olika typer av PPM-fonder: Aktiefonder, Räntefonder, Blandfonder och Generationsfonder. Vilken typ som passar ens livsstil bäst är individuellt men man kan hårddraget säga att Generationsfonder är det val som passar den som vill ha en trygg fond utan att sätta sig in så mycket i hur det hela fungerar. För den som vill ha en mer aktiv roll i sitt pensionssparande passar oftast någon, eller en kombination, av de tre första alternativen bättre.

I Sverige har ca 5,6 miljoner människor PPM-fonder och är man osäker så kan man få hjälp med sina fonder och sitt sparande genom att kontakta PPMs kundservice.