Allmän pension

Varje år du arbetar, tjänar du in till din allmänna pension, även när du är mammaledig eller studeras. Allmän pension blir en viss andel av den totala summan du tjänat in under ditt yrkesverksamma liv.

All inkomst upp till 7,5 basbelopp årligen blir pensionsrätter, som blir uppdelade i inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är den allra största delen av din allmänna pension, medan premiepensionen är en mindre del som du själv kan förvalta genom att välja vilka fonder den skall placeras i. Om man inte har någon inkomst eller väldigt låg inkomst träder garantipensionen i kraft och ger ett grundskydd.

Om man är född mellan 1938 och 1953 får man en viss del av inkomstpensionen beräknad enligt tidigare pensionsregler om folkpension och ATP, det kallas då för tilläggspension, och den blir högre ju tidigare du är född.

Premiepensionen kan du som sagt förvalta själv, genom att välja så kallade PPM-fonder, läs mer om detta på vår sida om PPM-fonder.