Pension

Många undrar hur de kan förbättra sin framtida pension. Det finns ett flertal sätt att öka sin pension på, och kommer man bara igång tidigt i livet har man goda möjligheter att få en bra pension. Din totala pension kommer du att få ifrån ett flertal olika håll, dels får du en allmän pension ifrån försäkringskassan och premiepensionsmyndigheten. Ofta får man dessutom tjänstepension från sin arbetsgivare. Förrutom detta är det vanligt att man har ett eget privat pensionssparande. Allt detta adderas och resulterar i din totala pension.

De delar som ingår i din totala pension är:

Vad du totalt får ut i pension beror på hur länge du har arbetat, hur hög lön du har haft, hur Sveriges ekonomi ser ut och avkastningen för pensionsförsäkringar som du själv förfogar över.