Fonder

Fonder är ett lättare sätt att investera i börsen utan att behöva sätta sig in i aktiehandel.

Här förklarar vi vad fonder är och varför det är ett bra sätt att investera pengar.
En fond är en portfölj av aktier eller räntebärande värdepapper. Sätter man in pengar i en fond äger man en liten del av det totala värdet i fonden. Ofta består en fond av värdepapper för stora summor pengar, ibland miljard-belopp. Alla tillgångar i fonden ägs av ägarna till andelarna i fonden, alltså de som satt in pengarna i fonden.

Om tillgångarna i fonden ökar i värde ökar också värdet på andelarna i fonden.

Fonder anses vara en tryggare sparform än aktier, eftersom riskerna vanligtvis sprids över flera aktier. Eftersom en fond består av ett flertal underliggande värdepapper, minskas risken, genom att en förändring i värdet på en av de enskilda underliggande värdepapprena inte kan påverka det totala värdet mer än den andel fonden har i värdepappret.

Risken vid investering i en fond beror på hur pengarna i fonden investeras. Om fonden investerar i nystartade företag eller i U-länder kan de betraktas som högriskfonder. Fond-typen med lägst risk är räntefonder.

Eftersom en fond måste skötas av en fondförvaltare som köper och säljer värdepapper åt fonden tas det därför ut avgifter. Normalt sett brukar fondens avgift ligga på runt en procent av det kapital som är investerat i fonden per år. Syftet med en fond är att fondens värdeutveckling skall överstiga förvaltningsavgiften och ge en god avkastning utöver det.

Det finns ett flertal olika sorters fonder, de är

  • Aktiefonder
  • Räntefonder
  • Fond-i-fond
  • Indexfonder
  • Blandfonder
  • Börshandlade fonder

Aktiefonder är en fond där åtminstone 75% av fondens förmögenhet är placerad i börsnoterade aktier. Räntefonder är fonder som placerar 100% i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar eller obligationer. Blandfonder är fonder som investerar i både räntebärande värdepapper och aktier. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper kan variera och bestäms av fondens bestämmelser. Fond-i-fond är en fond som innehåller andelar i flera andra fonder. Investerar man i en sådan fond sprids riskerna ännu mer än med en vanlig fond. Indexfonder är en fond med målet att utvecklas så nära ett index som möjligt. Indexfonder har oftast lägre förvaltningsavgifter än aktiefonder. Indexfonder som är inriktade mot breda index har visat sig vara mycket svåra att slå för vanliga fonder över längre tidsperioder.  Börshandlade fonder är fonder som kan handlas på börsen som aktier. Oftast är sådana indexfonder, och för att kunna handla med en börshandlad fond krävs en aktiedepå. På Stockholmsbörsen finns 7 börshandlade fonder, det finns även flera populära internationella börshandlade fonder.