Betalningsanmärkningar

Om man inte betalar sina räkningar eller andra avgifter i tid så får man till en början några skriftliga varningar av företaget som sänt ut räkningen. Om betalningen ändå inte kommer  in så vidarebefodrar företaget ärendet till en indrivningsinstitution.
Varje gång en påminnelse skickas ut så läggs det på en påminnelseavgift vilket innebär att kostnaden ökar för varje gång man missar att betala sin räkning. När ärendet till slut hamnar hos en indrivare så tillkommer ytterligare avgifter.
Om betalningspåminnelsen från indrivningsföretaget förblir obetald så faller ärendet till slut i Kronofogdemyndighetens händer. Därifrån kontaktar de personen i fråga och ger i värsta fall en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan hävas, men först måste skulden hos Kronofogden betalas av och därefter tar det tre år innan man är s k prickfri.
Har man betalningsanmärkningar så är det ofta svårt, om inte omöjligt, att beviljas lån, hyra bostad, skaffa prenumerationer osv.