Vad styr aktiekursen?

Innan du börjar med aktiehandel är det mycket viktigt att du förstår vad som styr aktiekurser. Den huvudsakliga faktorn som styr aktiekursen är utbud och efterfrågan. Desto fler som vill köpa en aktie jämfört med hur många som vill sälja den, ju högre upp går kursen. På samma sätt, ju fler som vill sälja och färre som vill köpa desto mer sjunker kursen. Aktiemarknaden kan betraktas som relativt irrationell om man betraktar den kortsiktigt. När kurserna stiger kraftigt vill många vara med och det ökar stigningen ytterliggare, tills folk inser att aktien är övervärderad så sjunker den igen. Vid en krasch på aktiemarknaden får många panik och vill då sälja sitt innehav, vilket får följden att aktiekurserna faller ytterliggare.

Om man betraktar aktiemarknaden ur ett längre perspektiv är det aktiebolagens utveckling som påverkar en akties kurs. Ett lönsamt företag som expanderar och har bra nyckeltal och stark balansräkning får alltid en bra kursutveckling förr eller senare.

Överskattade företag i populära och heta branscher kraschar alltid i slutändan om de inte uppvisar vinst. Man kan alltså säga att på kort sikt är börsen irrationell och nyckfull, men på lång sikt är det aktiebolagens vinstutveckling som styr.

Man kan enkelt förklarat säga att det finns två olika sätt att handla med aktier eller betrakta aktiemarknaden. Ser man på marknaden kortsiktigt, och vill hänga på rådande trender kan man nyttja teknisk analys genom att titta på trender och formationer. Det finns mängder av system och teorier för teknisk analys. Teknisk analys går i korthet ut på att en tusenlapp kan vara bättre att köpa för 1200:- än för 700:-, bara trenden eller ens egen analys visar på att den är uppåtgående.

Om man vill investera långsiktigt i aktiemarknaden är det fundamental analys man bör ägna sig åt. Då tittar man på företagens resultat- och balansräkning, företagets framtidsutsikter och räknar ut substansvärde, p/e-tal och direktavkastning. Kort sagt letar man efter företag som är undervärderade. Enkelt förklarat letar man efter tusenlappar som bara kostar 600:-, för att förr eller senare får tusenlappen sitt rätta värde.