Nyckeltal och begrepp

Inom aktiehandel finns det en stor rad begrepp och nyckeltal som man måste känna till för att kunna lyckas i sin aktiesatsning. En del är enkla att förstå, andra kan vara lite mer avancerade, här går vi igenom några, bland annat substansvärde, direktavkastning och p/e-tal.

P/E-tal

P/e-talet beräknas genom att man delar aktiekursen med vinsten per aktie. Normalt sett ligger p/e-talen på mellan 10 och 20. I genomsnitt historiskt sett ligger p/e-talet på strax under 15. Enkelt förklarat är poängen att ju lägre p/e-tal desto lägre värderas ett företags vinst. Om ett företag har stigande vinster har de ofta höga p/e-tal. Ett företag med problem har ofta ett lågt p/e-tal, eftersom marknaden förväntar sig en fallande vinst.

Substansvärde

Man beräknar ett substansvärde baserat på aktiebolagets balansräkning, och det utgörs av marknadsvärdet på tillgångarna minus skulderna. Exempelvis om ett företag har tillgångar på 5 miljoner kronor och skulder på 1 miljon kronor, är dess substansvärde 4 Mkr. Om det då finns 1 miljon aktier i företaget, är substansvärdet per aktie 4:-. Om aktiekursen är 2:- är det sannolikt ett bra köp. Om du vill pröva dig på fundamental analys kan du alltså räkna ut substansvärdet och försöka hitta undervärderade företag.

Direktavkastning

Ett företags direktavkastning är utdelningen delat med aktuell aktiekurs. Om ett företag till exempel ger en utdelning på 15:- per aktie, och aktiekursen ligger på 150:- är dess direktavkastning 10%. Den kan jämföras med en banks ränta och är den avkastning man får varje år efter företagets bolagsstämma.

Beta

Beta-talet anger hur mycket en aktie är beroende av resten av marknaden. Om beta är noll rör sig aktien helt fristående från marknaden i övrigt och om beta är 1 rör den sig helt efter marknaden. Om beta är högre än 1 rör sig aktien kraftigare än marknaden, i både upp och nedgångar. Beta-talet kan tillämpas både på enskilda aktier, portföljer och för fonder.