Korta fakta om aktier

För att snabbt ge dig en uppfattning om vad aktier är och hur det fungerar får du här lite korta fakta. Det handlar om aktier, aktiehandel och att köpa aktier.

Aktien är ett så kallat värdepapper, och en gång i tiden var alla aktier också fysiska papper som kunde köpas och säljas. I Sverige är sedan år 1990 alla aktier omvandlade till registreringsposter hos Värdepapperscentralen (VPC).

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger rösträtt och rätt till utdelning. Varje andel har en bestämd storlek baserad på den nominella aktiekursen.

En aktie ger rösträtt när den årliga bolagsstämman ska utse styrelse. Styrelsen utser sedan en verkställande direktör som sköter den dagliga driften av bolaget.

En aktie ger också rätt till utdelning. Storleken på utdelningen föreslås av styrelsen men beslutas av aktieägarna på bolagsstämman. Varje aktie ger lika stort ägande i bolaget och i börsnoterade företag finns ofta utdelningspolicyn nämnd i förvaltningsberättelsen.

Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna ger större inflytande i företaget. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels) A-aktie.