Hur handlar jag med aktier?

Det är väldigt enkelt att handla med aktier, här lär vi dig det grundläggande för att börja handla med aktier. För att börja handla aktier behöver du ett VP-konto (värdepapperskonto) eller en depå hos en bank eller fondkommissionär, eller så kan du handla på internet. Om du kontaktar din bank eller fondkommissionär ordnar de med ett VP-konto på VPC (värdepapperscentralen). Till ditt värdepapperskonto eller din depå ansluter du ett konto som belastas med dina köp och dit pengar från försäljningar och utdelningar förs. Handlar du aktier genom Internet öppnar du istället en depå hos den bank eller fondkommissionär som du handlar genom.

Courtage är en kostnad som man måste betala till den mäklare som genomför din affär. Courtage brukar variera mellan 0,15 procent och 0,65 procent beroende på vilken lista aktien handlas på och transaktionens storlek. Internetmäklarna ligger ofta lägst, runt 0,1 till 0,3 procent eller ett fast courtage på 50 till 100 kronor. Minimicourtage kan ligga runt femtiolappen, eller inget alls. Vissa har en fast månadsavgift. Vissa har så låga courtage som under 10:- per affär.

På börsen handlar man inte aktie för aktie, utan bara med hela börsposter. Med andra ord brukar man inte handla för 50:- utan oftast kanske 5000:-. Vanliga börsposter är 100 eller 200 aktier. Handlar man med mindre än en börspost måste mäklaren skrapa ihop udda poster, vilket tar längre tid. En limiterad order innebär att köpkursen inte får överstiga en viss kurs, eller säljkursen understiga en viss kurs. Detta är ett sätt att skydda sig mot över- eller underkurser. Men det innebär också att det kan ta längre tid att få igenom affären. Bäst möjliga kurs innebär att ordern hamnar först i kön och går därför snabbast.

För att börja handla med aktier, kan du kolla runt bland våra länkar på sidan.