Fundamental analys

Användningen av så kallad fundamental analys handlar om att värdera företag för att hitta dess rimliga aktiekurs. Om värdet av ett aktiebolag är högre än dess aktiekurs, så är det klart läge att investera. Eftersom aktiemarknaden kan betraktas som effektiv ur ett långsiktigt perspektiv, får en aktie till slut sitt rätta värde. Enkelt förklarat kan man säga att fundamental analys handlar om att hitta hundralappar som man kan köpa för 50:-. Fundamental analys kräver att man klarar av att värdera ett företag. Detta gör man med hjälp av ett flertal viktiga nyckeltal, så som substansvärde, p/e-tal och direktavkastning. Man bör även kunna tolka ett företags bokslut, inklusive balansräkning och resultaträkning.

I teorin är ett företag värt summan av alla vinster under dess livstid omräknat till ett värde idag. Genom att använda en så kallad diskonteringsränta motsvarande det avkastningskrav man har kan man räkna om framtida vinster till ett nuvärde. När ett företags vinster ökar, får man ett högre värde än ett företag som står stilla, och ju lägre avkastningskrav man har desto större blir nuvärdet. Denna modell kallas för kassaflödesmodellen. När räntorna är låga blir företagsvärderingar högre då avkastningskravet sjunker.

Problemet blir att veta hur ett företags framtida vinstutveckling kommer se ut de kommande 20-25 åren. Det är också problemet med denna modellen, osäkerheten kring uppskattandet av ett företags framtida vinster.

Oftare använder man därför p/e-talet, vilket också grundas på företagets vinstutveckling.

I grund och botten handlar fundamental analys på att man skall förstå ett företags verksamhet och kunna göra en uppskattning av dess framtidsutsikter. För att kunna göra en bra analys måste man alltså förstå ett företag.