Aktier och psykologi

Historien visar oss att börsbubblor kommer då och då. Kurser som stiger orsakar ett flockbeteende genom att spekulanter ser andra bli rika blir de själva lockade att följa med och öka på effekten. Aktiemarknaden är inte enbart en plats för rationella beslut, mycket av det som sker går att förklara med psykologi. Mycket av en akties kursutveckling styrs av våra drömmar om rikedom, girighet och rädsla för att förlora allt satsat kapital.

Det finns få saker som snabbare kan undergräva en människas omdöme än att se en vän bli rik.

Om man håller huvudet kallt och inte låter sig ryckas med kan man dock utnyttja börsbubblor och börskrascher. En börsbubbla utgör ett utmärkt tillfälle att sälja, och en börskrasch ett utmärkt tillfälle att köpa aktier.

På lång sikt är dock marknaden effektiv, ett företag får alltid sitt rätta börsvärde förr eller senare.