Aktiehandel

Ordet aktiehandel innebär handel med aktier. En aktie kan vara listad på till exempel den svenska börsen eller andra internationella börser. För att handla med aktier krävs ett värdepapperskonto, ett så kallat VP-konto eller en depå hos en fondkommissionär eller bank. Det vanligaste nu för tiden är dock handel online, via internet. Din bank eller fondkommissionär kan hjälpa dig att öppna ett VP-konto hos värdepapperscentralen. Till din depå eller VP-konto kan du ansluta ett konto som belastas när du köper aktier, och som pengar kan sättas in på vid försäljning eller utdelning. Om du handlar över internet kan du öppna en depå att handla på.

Att handla med aktier innebär en viss kostnad, så kallat courtage tas ut av mäklaren som utför din aktiehandel. Courtaget varierar, men oftast mellan 0,10 procent och 0,60 procent av affärens storlek. Oftast är det billigast att handla med aktier på internet, där brukar man komma undan med ett courtage på 0,1 till 0,3 procent. Det är också vanligt med fasta courtage-avgifter eller ett minimicourtage och en procentsats. Det finns också mäklare som tar fasta månadsavgifter.

När man handlar med aktier köper man inte en enskild aktie, man handlar med börsposter. En börspost är ofta 100 eller 200 aktier. Om man väljer att handla med färre akatier än en hel börspost blir mäklaren tvungen att leta efter udda poster, vilket tar längre tid.

Om man inte vill att kursen ska få överstiga ett visst värde när man köper aktier eller understiga ett visst värde när man säljer kan man göra en så kallad limiterad order. Då skyddar man sig mot att köpa för en för hög kurs eller sälja för en för låg kurs. Det kan dock ta längre tid att få igenom en limiterad order.

Om man snabbt vill köpa eller sälja kan man välja att handla för bästa möjliga kurs, vilket gör att ordern hamnar först i kön.