Aktier

För många framstår aktier eller aktiehandel som något avancerat eller svårt att komma igång med. Med hjälp av vår aktie-guide kommer du att ha kunskapen och verktygen för att kunna börja handla med aktier.

Jag tänkte börja med att förklara vad en aktie är:

En aktie innebär en andel i ägandet av ett aktiebolag. Det ger rätt till utdelning och rösträtt i aktiebolaget. Alla aktier har ett värde som baseras på aktiens kurs, den så kallade aktiekursen.  Aktieinnehav ger rätten att rösta när årsstämman utser en styrelse.

Den storlek på aktieutdelningen som aktieinnehav ger rätt till föreslås av aktiebolagets styrelse och beslutas slutligen av aktieägarna under bolagsstämman. I Sverige finns både så kallade A- och B-aktier. En A-aktie ger större inflytande i aktiebolaget och en B-aktie motsvarar oftast en tiondel (1/10) av en A-aktie när det gäller inflytande, dock ger dem lika stor rätt till utdelning.

Anledningen till att de ovanstående typerna av aktier finns beror ofta på att de ursprungliga ägarna vill behålla makten över företaget men ändå kunna ta in mer kapital genom att emittera aktier.

Att emittera aktier innebär att ett företag släpper ut fler aktier på marknaden och därmed får de in mer kapital i bolaget.

Nyemission

När ett företag emitterar, alltså ger ut, nya aktier kallas detta för en nyemission. Syftet är att få in mer pengar till företaget, ofta för att kunna finansiera expansioner eller stora inköp, utan att behöva låna pengar av en bank(vilket är betydligt dyrare). När ett företag emitterar nya aktier sker en utspädning av aktiernas inflytelserätt, vilket innebär att om bolagets ursprungliga ägare vill behålla sitt inflytande måste denne delta i nyemissionen.

Vid en nyemission får varje aktieägare en teckningsrätt per innehavd aktie, sedan kan de med sina teckningsrätter köpa nyemitterade aktier till ett rabatterat pris. Till exempel kan det vara så att man för 8 teckningsrätter kan köpa en aktie för 20:-.

Split

När en split sker delas antalet aktier till flera mindre värda delar. Vid till exempel en “split 100:1″ innebär detta att man då får 100 nya aktier för 1 gammal, och att varje aktie motsvarar en hundradel av det tidigare värdet på aktien. Dock är det sammanlagda värdet alltid detsamma. En split förändrar aldrig värdet på innehavet.

Då frågar ni er kanske vad poängen med en split är? Anledningen till att ett företag kan vilja göra detta är för att varje akties värde skall vara hanterbart i fråga om handel. När en aktie har en börskurs på 20.000:- blir den väldigt svår att omsätta på börsen eftersom många privatpersoner kanske bara har tänkt handla för ett par tusen kronor. Gör man då en split 1000:1 blir den nya aktiekursen 20:-, och detta är betydligt enklare att hantera. Följden blir att aktien blir mer likvid, alltså att omsättningen på börsen ökar och värdet blir stabilare och mer rättvisande för bolagets reella värde.

Ett företag kan även göra en så kallad omvänd split, detta kallas även för sammanslagning och kan användas för att öka varje enskild akties nominella värde.